Into the Wild: Global Seminar Takes Budding Filmmakers to Kenya’s Plains

Jamie Saxon ・ Princeton Environmental Institute